Zrobotyzowani wraz z Kołem Miłośników Metra pod patronatem Metra Warszawskiego zapraszają na zwiedzanie stacji metra A19 Marymont i A23 Młociny w dniu 24 października. Zobaczymy między innymi czerpnio-wyrzutnię powietrza, wentylatornię szlakową, wentylatornię stacyjną, pomieszczenie dyżurnego ruchu, będziemy mogli porównać technologię lat 90-tych i dwutysięcznych, bowiem stacja A23 została otwarta w 2008 roku.

Zwiedzanie odbędzie się 24 października (poniedziałek) o godzinie 9:00 i jest całkowicie nieodpłatne.

Nie przegap takiej okazji, zgłoś się już dziś! Liczba miejsc jest mocno ograniczona!

Kupując bilet, możesz wyrazić dobrowolną zgodę na kontakt marketingowy.

Pozwoli nam to uprościć kontakt do Ciebie, łatwiej wysyłać szczegółowe informacje jak np. miejsca zbiórki, dodatkowe skomunikowania czy informacje o naszych kolejnych Technicznych Podróżach.

GoOut

HARMONOGRAM

Początek zwiedzania zaplanowaliśmy na godzinę 9:00. Zbiórka przy o godzinie 8:45 na stacji Metra Marymont (dokładne koordynaty zostaną przekazane na dzień przed zwiedzaniem). Przed rozpoczęciem zwiedzania odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Naszą wycieczkę zakończymy około godziny 13:00.

Na miejscu każdy z uczestników otrzyma niezbędne środki ochrony osobistej. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do założenia długich spodni, zakrywających kostkę oraz wygodnego, stabilnego obuwia, na grubej podeszwie. Osoby ubrane niezgodnie z powyższymi zasadami nie zostaną dopuszczone do zwiedzania.

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

Ceny biletów kształtują się następująco:

 • Bilet wstepu – 0 zł;

Link do rezerwacji:

Kupując bilet, możesz wyrazić dobrowolną zgodę na kontakt marketingowy.

Pozwoli nam to uprościć kontakt do Ciebie, łatwiej wysyłać szczegółowe informacje jak np. miejsca zbiórki, dodatkowe skomunikowania czy informacje o naszych kolejnych Technicznych Podróżach.

GoOut

Zgłoszenia na imprezę przyjmujemy wyłącznie przez portal GoOut. Potwierdzeniem zgłoszenia na imprezę będzie bilet z kodem QR wygenerowany przez portal (okazany na urządzeniu mobilnym lub wydrukowany).

W losowych przypadkach, niezależnych od organizatora – zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z uwagi na bezpieczeństwo naszych Gości, w wycieczce mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 16. roku życia wraz z opiekunem i osoby pełnoletnie. Najważniejsze punkty regulaminu znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z treścią całego regulaminu.

 1. Na terenie metra obowiązuje zakaz wykonywania fotografii, zarząd Zrobotyzowanych uzyskał zgodę na ich wykonywanie, wszystkie zdjęcia po autoryzacji przez Metro Warszawskie sp. z o.o. będą przekazane uczestnikom wycieczki drogą mailową.
 2. Bilety na wycieczki płatne będą dystrybuowane wyłącznie drogą elektroniczną.
  1. W wycieczce płatnej mogą brać udział tylko osoby, które zakupiły wcześniej bilet za pośrednictwem portalu zewnętrznego (GoOut).
  2. Zwiedzający otrzyma bilet elektroniczny lub elektroniczne potwierdzenie rezerwacji, które upoważni go do wzięcia udziału w wycieczce.
  3. Przed wejściem na wycieczkę Organizator będzie sprawdzał bilety, które zwiedzający powinien okazać w formie elektronicznej lub papierowej, a w szczególnych przypadkach podać swoje dane z formularza rejestrowego celem potwierdzenia rejestracji.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie będą wpuszczane na wycieczkę, nawet z zakupionym biletem.
 4. W trakcie wycieczki uczestnicy powinni zwracać szczególną uwagę, aby nie znajdować się w kadrze wykonywanych zdjęć przez innych uczestników.
 5. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że gospodarz określił inaczej (informacje o minimalnym wieku uczestników każdorazowo są przekazywane w opisie danego wydarzenia), wówczas każda osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi posiadać bilet. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby nieletnie.
 6. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP i zdrowym rozsądkiem:
  1. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  2. uważać na nierówne podłoża, niskie stropy oraz wystające z nich elementy;
  3. nie wychylać się poza skrajnię i za ogrodzenia;
  4. nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających w trakcie wycieczki;
  5. nie palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, nie używać systemów podgrzewania tytoniu w trakcie wycieczki z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 7. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu uczestników powstałe w trakcie wycieczki. Odwiedzane obiekty jak np. zakłady przemysłowe, wydobywcze, imprezy zamknięte pojazdów szynowych, charakteryzują się podwyższonym stopniem zagrożenia, dlatego każdy uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP oraz mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczestników.
 8. W trakcie spotkań przedstawiciele Zrobotyzowani mogą wykonywać zdjęcia służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach Zrobotyzowani oraz w innych miejscach przez nich administrowanych (np. Facebook).
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu wycieczki, przedstawiciele Zrobotyzowani bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która nie stosuje się do określonych zasad.

Zgłaszając się na imprezę, akceptujesz Regulamin imprez organizowanych przez Zrobotyzowani oraz politykę prywatności. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatorów mailowo: hello@zrobotyzowani.com.pl.

Pozdrawiamy!

Zespół Zrobotyzowani