Zrobotyzowani mają zaszczyt zaprosić na zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Dzięki uprzejmości PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A., mamy możliwość zwiedzenia zakamarków zakładu!

Zwiedzanie kopalni odbędzie się 30 września (piątek).

Nie przegap takiej okazji, zgłoś się już dziś! Liczba miejsc jest mocno ograniczona!

HARMONOGRAM

Zbiórka przy budynku dworca kolejowego w Koninie o godzinie 11:30. Przed rozpoczęciem zwiedzania odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Naszą wycieczkę zakończymy około godziny 17:00, w miejscu, w którym ją rozpoczęliśmy – PKP Konin.

Na terenie zakładu zobaczymy m.in. odkrywkę Tomisławice (jedyną w pełni funkcjonującą), dyspozytornię ruchu (tablice synoptyczne, prowadzenie ruchu zakładu górniczego), załadownię węgla (załadunek węgla na wagony kolejowe) oraz punkty przeładunkowe – obiekty znajdujące się na poziomie terenu. Poznamy także możliwe sposoby zagospodarowania terenów pokopalnianych (rekreacja, wiatraki, zbiornik wodne itd.). Po terenie zakładu (pomiędzy poszczególnymi punktami wycieczki) będziemy poruszać się autobusem, oddelegowanym specjalnie do tego celu.

Na miejscu każdy z uczestników otrzyma niezbędne środki ochrony osobistej. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do założenia długich spodni, zakrywających kostkę oraz wygodnego, stabilnego obuwia, na grubej podeszwie sięgającego ponad kostkę. Osoby ubrane niezgodnie z powyższymi zasadami nie zostaną dopuszczone do zwiedzania.

SKOMUNIKOWANIE

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

Ceny biletów kształtują się następująco:

 • Bilet wstępu – 89 zł.

Link do rezerwacji:

Zgłoszenia na imprezę przyjmujemy wyłącznie przez portal GoOut. Potwierdzeniem zgłoszenia na imprezę i wpłaty składki będzie bilet z kodem QR wygenerowany przez portal (wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym).

W losowych przypadkach, niezależnych od organizatora – zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy, tylko wtedy będziemy zwracali środki uczestnikom.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W wycieczce mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Najważniejsze punkty regulaminu znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z treścią całego regulaminu.

 1. Bilety na wycieczki płatne będą dystrybuowane wyłącznie drogą elektroniczną.
  1. W wycieczce płatnej mogą brać udział tylko osoby, które zakupiły wcześniej bilet za pośrednictwem portalu zewnętrznego (GoOut).
  2. Zwiedzający otrzyma bilet elektroniczny lub elektroniczne potwierdzenie rezerwacji, które upoważni go do wzięcia udziału w wycieczce.
  3. Przed wejściem na wycieczkę Organizator będzie sprawdzał bilety, które zwiedzający powinien okazać w formie elektronicznej lub papierowej, a w szczególnych przypadkach podać swoje dane z formularza rejestrowego celem potwierdzenia rejestracji.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie będą wpuszczane na wycieczkę, nawet z zakupionym biletem.
 3. W trakcie wycieczki uczestnicy powinni zwracać szczególną uwagę, aby nie znajdować się w kadrze wykonywanych zdjęć przez innych uczestników.
 4. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że gospodarz określił inaczej (informacje o minimalnym wieku uczestników każdorazowo są przekazywane w opisie danego wydarzenia), wówczas każda osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi posiadać bilet. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby nieletnie.
 5. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP i zdrowym rozsądkiem:
  1. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  2. uważać na nierówne podłoża, niskie stropy oraz wystające z nich elementy;
  3. nie wychylać się poza skrajnię i za ogrodzenia;
  4. nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających w trakcie wycieczki;
  5. nie palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, nie używać systemów podgrzewania tytoniu w trakcie wycieczki z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 6. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu uczestników powstałe w trakcie wycieczki. Odwiedzane obiekty jak np. zakłady przemysłowe, wydobywcze, imprezy zamknięte pojazdów szynowych, charakteryzują się podwyższonym stopniem zagrożenia, dlatego każdy uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP oraz mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczestników.
 7. W trakcie spotkań przedstawiciele Zrobotyzowani mogą wykonywać zdjęcia służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach Zrobotyzowani oraz w innych miejscach przez nich administrowanych (np. Facebook).
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu wycieczki, przedstawiciele Zrobotyzowani bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która nie stosuje się do określonych zasad.

Zgłaszając się na imprezę, akceptujesz Regulamin imprez organizowanych przez Zrobotyzowani oraz politykę prywatności. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatorów mailowo: hello@zrobotyzowani.com.pl.

Pozdrawiamy!

Zespół Zrobotyzowani

Zdjęcie w tle oraz wybrane zdjęcia w treści wpisu pochodzą ze zbiorów KWB Konin.