PRECISE SP. Z O.O.

01.08.2021

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką dotyczącą ochrony prywatności i opisującą takie procesy przetwarzania jak: zbieranie, wykorzystywanie, zachowanie i ochronę przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator Serwisu – kim jesteśmy?

Administratorem Danych Osobowych jest spółka Precise sp. z o.o., z siedzibą w 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 56a, NIP: 7011043034, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: adm@preciseproptech.com

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez Użytkownika poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji;
 2. poprzez wysłanie wiadomości e-mail;
 3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Jak przekazujecie Państwo dane osobowe?

Najczęściej przekazywanie danych osobowych następuje dobrowolnie w następujących przypadkach:

 • kontakt poprzez naszą stronę internetową na podstawie zgody na przetwarzanie podawanych dobrowolnie danych osobowych. W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania lub innym celu wskazanym wyraźnie przy zbieraniu danych osobowych;
 • kontakt poprzez nasze strony internetowe w celu doraźnej lub planowej realizacji oferowanej przez nas usługi;
 • kontakt z nami w inny sposób niż droga elektroniczna, np. telefon, fax i inne środki komunikacji.
 • rezerwację biletów na wydarzenia organizowane przez Spółkę za pośrednictwem formularzy online na podstawie regulaminu dostawcy IT formularza.
 • przeprowadzanie warsztatów, ankiet i analiz przez Spółkę dla projektów przez nią prowadzonych za pośrednictwem formularzy online na podstawie regulaminu dostawcy IT formularza.

We wszystkich wymienionych przypadkach podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne i następuje poprzez zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzamy w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody umożliwia korzystanie z podanych informacji przez Administratora Serwisu. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W opisanych przypadkach otrzymujemy najczęściej takie dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Innym przypadkiem zbierania przez nas Państwa danych osobowych jest realizacja umowy. W takiej sytuacji podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji takiej umowy i przez czas niezbędny do jej wykonania.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z naszymi prawnie usprawiedliwionymi celami i zasadami, np. dla celów analizy danych, analizy porównawczej, statystyki, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, celów archiwizacyjnych.

Przetwarzamy także informacje w sytuacji częściowego wypełnienia przez Państwa formularza/zapytania, w takim przypadku wykorzystujemy te informacje w celu kontaktu z Państwem w zakresie wypełnienia brakujących informacji.

Zbieramy informacje z urządzeń, za pomocą których komunikujecie się Państwo z nami, w tym także z urządzeń mobilnych i aplikacji, w ramach takiego pozyskiwania informacji zbieramy informacje np. o połączeniu, o urządzeniu, z którego następuje połączenie, o ruchu skierowanym na strony i ze stron, adres IP, historię przeglądania. Zawsze przed zebraniem takich informacji prosimy Państwa o zgodę.

Jakie informacje są zapisywane w Serwisie?

Serwis umożliwia przekazywanie do systemów Administratora podawanych dobrowolnie danych osobowych oraz zapisywanie informacji dotyczących parametrów połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP).

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika. Ponadto, dane podane przetwarzane są w celu obsługi konkretnego zapytania, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji zapytania lub umowy z Użytkownikiem Serwisu, np. w celu analizy danych, statystyki czy innych podmiotów współpracujących z Administratorem.

Administrator Serwisu może być zobowiązany do udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawach zgodnych z prawem.

Cel zbierania danych

Zbierając Państwa dane osobowe w sposób opisany powyżej, tzn. na podstawie zgody lub realizacji umowy wykorzystujemy dane w następujących celach:

 • udzielenia informacji w odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty Administratora Danych;
 • prowadzenia analizy danych do celów statystycznych;
 • zarządzania komunikacją z Państwem w ramach obsługi klienta;
 • przeprowadzanie wycieczek, warsztatów, ankiet i analiz przez Spółkę dla projektów przez nią prowadzonych za pośrednictwem formularzy online na podstawie regulaminu dostawcy IT formularza;
 • analizowania i udoskonalania treści na naszej stronie internetowej i produktów w celu zaoferowania Państwu najlepszych rozwiązań;
 • analizowania i testowania funkcjonowania naszych stron i rozwiązań w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa, skuteczności i dostępności;
 • przekazywania Państwu reklam i prowadzenia marketingu naszych produktów i usług;
 • przekazywania Państwu informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego;
 • przekazywaniu informacji organom ściągania w celu wykrywania przestępstw.

Dane mobilne

Możemy pozyskiwać informacje od Państwa poprzez aplikacje mobilne, które instalujecie Państwo lub osoby posługujące się Państwa urządzeniami mobilnymi na urządzeniach mobilnych np. w celu uzyskania lub przyspieszenia dostępu do naszych stron lub oferowanych usług. Aplikacje mobilne, za pośrednictwem których udostępniacie Państwo dane osobowe, mogą być naszym rozwiązaniem lub rozwiązaniem naszego partnera lub dostawcy. Jeżeli jest to aplikacja nienależąca do nas, jej producent ponosi odpowiedzialność za udostępniane przez Państwa dane osobowe.

Udostępnianie danych poprzez urządzenia mobilne następuje na podstawie wyraźnej zgody, która może być wycofana w dowolnym momencie.

Informacja o plikach cookies

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies w celu identyfikacji przeglądarki, komputera Użytkownika oraz zapamiętania informacji na temat wizyty Użytkownika na stronie internetowej, jak również analizy ruchu na niniejszej witrynie.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk niezbędnych do określenia sposobu korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych;
 • kontynuowania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu się do Serwisu;
 • określania profilu użytkownika w celu przedstawienia mu dostosowanych materiałów w sieciach reklamowych.

Przeglądarka internetowa najczęściej domyślnie przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednakże Użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki, usunięcia lub automatycznego blokowania plików cookies.

Przez zaznaczenie opcji „zgadzam się” lub zamknięcie okna z tą informacją Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w plikach cookies przez spółkę Precise  sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdym momencie Użytkownik może wycofać zgodę.

Prawa użytkowników

W związku z pozyskiwaniem przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
 • w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Regulamin spotkań organizowanych przez Zrobotyzowani

Regulamin (dalej: „Regulamin”) dotyczy organizowanych przez Zrobotyzowanych wycieczek terenowych, tj. do eksploatowanych (gospodarzem jest właściciel odwiedzanego przedsiębiorstwa) i budowanych (gospodarzem jest wykonawca) obiektów techniki. Wszystkie osoby uczestniczące w tego rodzaju spotkaniach zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez gospodarza, zasad bhp oraz Regulaminu.

Zrobotyzowani zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie spotkań. W trakcie wycieczki obowiązuje regulamin dostępny pod adresem: zrobotyzowani.com.pl/regulamin, który jest aktualny w chwili rozpoczęcia zwiedzania.