Ogólne Warunki Umowy (obowiązują od 18 listopada 2023 roku).

Regulamin spotkań organizowanych przez spółkę Precise sp. z o.o. pod marką Zrobotyzowani (obowiązuje do 17 listopada 2023 roku).