W dniu 21 kwietnia 2022 odbyła się wycieczka Koła Miłośników Metra i Zrobotyzowanych pod patronatem Metra Warszawskiego pt. „Zobacz, jak metro oddycha pod ziemią”. Założeniem spotkania było zapoznanie się ze sposobem wentylacji wagonów oraz obiektów podziemnych metra.

Spotkanie rozpoczęliśmy od zbiórki przed portiernią STP Kabaty, mieszczącej się przy ul. Wilczy Dół 5. Załatwiliśmy sprawy formalne i chwilę po godz. 9:00 ruszyliśmy w kierunku wentylatorni szlakowej, która znajduje się na odcinku B1 między STP Kabaty a stacją A1 Kabaty.

Po wejściu do niej i zejściu na dół, zwróciliśmy uwagę na wielkie drzwi, będące elementem przystosowania tego odcinka pierwszej linii metra do pełnienia funkcji schronu. Oprowadzający nas pracownicy Metra Warszawskiego, a także kol. Mikołaj Filipowicz opowiedzieli zgromadzonym o funkcjach poszczególnych elementów tej instalacji.

Następnie przeszliśmy do pomieszczenia, w którym znajduje się wentylator szlakowy. Przewodnicy zapoznali nas z zasadami jego działania oraz głównymi zastosowaniami – utrzymaniu odpowiedniej temperatury powietrza w tunelu, co ma również wpływ na temperaturę w pociągach, a także oddymianiu tunelu w przypadku wystąpienia pożaru. Uczestniczyliśmy również w próbnym uruchomieniu wentylatora. W pobliżu wentylatora znajdował się odcinek szlakowy i z bezpiecznej odległości mogliśmy zaobserwować pociągi zjeżdżające po porannym szczycie przewozowym w kierunku STP Kabaty.

Po wyjściu na powietrznię udaliśmy się w kierunku stacji A1 Kabaty, w celu obejrzenia wentylatorów stacyjnych produkcji radzieckiej. Mogliśmy porównać budowę znajdujących się tam wentylatorów w stosunku do tego, który zobaczyliśmy wcześniej – wentylator czechosłowacki jest napędzany bezpośrednim złączem z silnikiem, a radzieckie za pomocą przekładni pasowej. Po kolejnym podczas tej wycieczki pokazie działania urządzeń udaliśmy się tunelem wentylacyjnym do czerpnio-wyrzutni, znajdującej się w pobliżu stacji, którą wyszliśmy na powierzchnię.

Ostatnim punktem wycieczki było porównanie sposobu wentylacji w eksploatowanych przez Metro Warszawskie. Po dojściu na STP Kabaty, udaliśmy się do budynku elektrowozowni. Zatrzymując się przy każdym typie pociągu omówiliśmy sposób ich wentylacji. W najstarszych pociągach rosyjskich mamy do czynienia z wentylacją naturalną (grawitacyjną) podczas jazdy pociągu, poprzez otwory w dachu. Natomiast pozostałe typy składów metra wyposażone są w wentylację mechaniczną. Przewodnik wspominał też o problemach, które pojawiły się chociażby przy okazji nowych pociągów rosyjskich –  powietrze nie było w wystarczający sposób rozprowadzane po wagonie, co spowodowało skargi pasażerów, szczególnie w upalne dni.

Dyskutowaliśmy również o tym, czy w pociągach metra potrzebna jest klimatyzacja, która mogłaby być wykorzystana w cieplejsze dni (ta obecnie znajduje się tylko w kabinach maszynistów). Zapewniono nas, że przy odpowiednim utrzymaniu temperatury powietrza w tunelach, poprzez załączanie wentylatorów w prze nocnej, nie ma takiej potrzeby, a przypadki zbyt wysokiej temperatury wewnątrz pojazdów zdarzają się niezwykle rzadko.

Po serii pytań od uczestników wycieczki, tuż po 12:00 opuściliśmy teren STP Kabaty.

Dziękujemy spółce Metro Warszawskie za umożliwienie odwiedzenia wymienionych obiektów oraz wyjaśnienie uczestnikom kwestii związanych z zasadami wentylacji pociągów i obiektów metra.