Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1], informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Precise sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa. Adres email: ado@precise.pl.

Cel i zakres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę mogą odwołać Państwo w dowolnym czasie.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Firma Precise Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w powyższej rekrutacji, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. W tym celu proszę o umieszczenie w swoim zgłoszeniu informacji: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Precise sp. z o.o., w celu udziału w obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Firma Precise Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. W tym celu proszę o dodatkowe umieszczenie w swoim zgłoszeniu informacji: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez firmę Precise sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy”.

….……………………

(podpis kandydata)

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa i udostępnione organom do tego uprawnionym. Ponadto mogą być one udostępnione lub powierzone podmiotom, z którymi firma Precise sp. z o.o. zawarła umowę współpracy, w tym na świadczenie usług dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, po czym zniszczone. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

Podstawa przetwarzania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 197 Warszawa.