Zrobotyzowani mają zaszczyt zaprosić na zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Dzięki uprzejmości PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. oraz PAK Górnictwo sp. z o.o. mamy możliwość zwiedzenia zakamarków zakładu górniczego, a nawet zobaczenia samej koparki!

21 i 22 kwietnia 2023 roku, w piątek i sobotę, wybierzemy się do Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, gdzie będziemy mogli zobaczyć warsztaty kopalni, urządzenia i narzędzia wydobywcze oraz dyspozytornię, która kieruje całym ruchem kopalni. Nie zabraknie również warsztatów kolejowych, podnoszenia wagonu towarowego, pracy suwnic czy zgłębienia tajników lokomotyw EL-2 produkowanych przez LEW Hennigsdorf – zwieńczonegp krótką przejażdżką!

Nie przegap takiej okazji, zgłoś się już dziś! Liczba miejsc jest mocno ograniczona!

Przy zakupie biletu, zachęcamy do wyrażenia dobrowolnej zgody na kontakt marketingowy.

Pozwoli to nam na bezpośrednie wysłanie dodatkowych informacji jak np. miejsca zbiórki, dodatkowe skomunikowania czy informacje o naszych kolejnych Technicznych Podróżach.

GoOut

HARMONOGRAM – 21 KWIETNIA 2023 (PIĄTEK)

21 kwietnia 2023 (piątek) — zbiórka przy budynku dworca kolejowego w Koninie o godzinie 10:30. Przed rozpoczęciem zwiedzania odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Naszą wycieczkę zakończymy około godziny 16:40, w miejscu, w którym ją rozpoczęliśmy — PKP Konin.

Pierwszego dnia na terenie zakładów zobaczymy m.in. dyspozytornię ruchu (tablice synoptyczne, prowadzenie ruchu zakładu górniczego), warsztaty maszyn górniczych (zapoznamy się z pracą warsztatu, np. pracami przy obręczowaniu kół), urządzenia i maszyny wydobywcze (zapoznamy się z pracą koparki, omówimy zasady działania koparek, procesy eksploatacyjne i utrzymanie).

Na miejscu każdy z uczestników otrzyma niezbędne środki ochrony osobistej. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do założenia długich spodni, zakrywających kostkę oraz wygodnego, stabilnego obuwia, na grubej podeszwie sięgającego ponad kostkę. Osoby ubrane niezgodnie z powyższymi zasadami nie zostaną dopuszczone do zwiedzania.

HARMONOGRAM – 22 KWIETNIA 2023 (SOBOTA)

22 kwietnia 2023 (sobota) — zbiórka przy budynku dworca kolejowego w Koninie o godzinie 10:30. Przed rozpoczęciem zwiedzania odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Naszą wycieczkę zakończymy około godziny 16:40, w miejscu, w którym ją rozpoczęliśmy — PKP Konin.

Drugiego dnia na terenie zakładów zobaczymy m.in. warsztaty kolejowe — zapoznamy się z procesem utrzymania i naprawy taboru, np. podnoszenie wagonu na podnośnikach kolejowych Kutruffa, zobaczymy pracę suwnicy, omówimy proces dokonywania rewizji wagonów, dowiemy się, jak zbudowane są lokomotywy LEW EL2 (tzw. krokodyle) oraz zobaczymy pokaz lokomotyw z parku taborowego kopalni. Ponadto dowiemy się, jak utrzymuje się infrastrukturę, zobaczymy nastawnię kolejową z omówieniem zasad prowadzenia ruchu kolejowego na sieci KWB Konin i przyjrzymy się pracy maszynisty w praktyce — w trakcie przejażdżki na pokładzie lokomotywy EL2 po terenie kopalni.

Na miejscu każdy z uczestników otrzyma niezbędne środki ochrony osobistej. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do założenia długich spodni, zakrywających kostkę oraz wygodnego, stabilnego obuwia, na grubej podeszwie sięgającego ponad kostkę. Osoby ubrane niezgodnie z powyższymi zasadami nie zostaną dopuszczone do zwiedzania.

SKOMUNIKOWANIE

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania, liczba miejsc jest ograniczona.
Ceny biletów kształtują się następująco:

 • Bilet jednodniowy normalny 99,00 zł;
 • Bilet jednodniowy ulgowy (młodzież 16-18 lat z pisemną zgodą opiekuna)69,30 zł;

Przy zakupie biletu, zachęcamy do wyrażenia dobrowolnej zgody na kontakt marketingowy.

Pozwoli to nam na bezpośrednie wysłanie dodatkowych informacji jak np. miejsca zbiórki, dodatkowe skomunikowania czy informacje o naszych kolejnych Technicznych Podróżach.

GoOut

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy wyłącznie przez portal GoOut. Potwierdzeniem zgłoszenia na wydarzenie i wpłaty składki będzie bilet z kodem QR wygenerowany przez portal (wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym).

W losowych przypadkach, niezależnych od organizatora – zastrzegamy sobie prawo do odwołania wydarzeń, tylko wtedy będziemy zwracali środki uczestnikom.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W wycieczce mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. Najważniejsze punkty regulaminu znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z treścią całego regulaminu.

 1. Bilety na wycieczki płatne będą dystrybuowane wyłącznie drogą elektroniczną.
  1. W wycieczce płatnej mogą brać udział tylko osoby, które zakupiły wcześniej bilet za pośrednictwem portalu zewnętrznego (GoOut).
  2. Zwiedzający otrzyma bilet elektroniczny lub elektroniczne potwierdzenie rezerwacji, które upoważni go do wzięcia udziału w wycieczce.
  3. Przed wejściem na wycieczkę Organizator będzie sprawdzał bilety, które zwiedzający powinien okazać w formie elektronicznej lub papierowej, a w szczególnych przypadkach podać swoje dane z formularza rejestrowego celem potwierdzenia rejestracji.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie będą wpuszczane na wycieczkę, nawet z zakupionym biletem.
 3. W trakcie wycieczki uczestnicy powinni zwracać szczególną uwagę, aby nie znajdować się w kadrze wykonywanych zdjęć przez innych uczestników.
 4. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że gospodarz określił inaczej (informacje o minimalnym wieku uczestników każdorazowo są przekazywane w opisie danego wydarzenia), wówczas każda osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi posiadać bilet. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby nieletnie. Natomiast osoby powyżej 16. roku życia a przed 18. rokiem życia muszą posiadać i okazać Organizatorowi podpisane oświadczenie rodzica o zgodzie na udział w imprezie. Oświadczenie winno zawierać numer telefonu do rodziców.
 5. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP i zdrowym rozsądkiem:
  1. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  2. uważać na nierówne podłoża, niskie stropy oraz wystające z nich elementy;
  3. nie wychylać się poza skrajnię i za ogrodzenia;
  4. nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających w trakcie wycieczki;
  5. nie palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, nie używać systemów podgrzewania tytoniu w trakcie wycieczki z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 6. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu uczestników powstałe w trakcie wycieczki. Odwiedzane obiekty jak np. zakłady przemysłowe, wydobywcze, wydarzenia zamknięte pojazdów szynowych, charakteryzują się podwyższonym stopniem zagrożenia, dlatego każdy uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP oraz mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczestników.
 7. W trakcie spotkań przedstawiciele Zrobotyzowani mogą wykonywać zdjęcia służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach Zrobotyzowani oraz w innych miejscach przez nich administrowanych (np. Facebook).
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu wycieczki, przedstawiciele Zrobotyzowani bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która nie stosuje się do określonych zasad.

Zgłaszając się na wydarzenie, akceptujesz Regulamin spotkań organizowanych przez Zrobotyzowani oraz politykę prywatności. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatorów mailowo: hello@zrobotyzowani.com.pl.

Wybrane zdjęcia w treści wpisu pochodzą ze zbiorów KWB Konin.