Zrobotyzowani mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie Wiosenny Klimat Hutniczego Świata, fotograficzny spacer po warszawskiej hucie stali.

5 kwietnia 2024 roku, w piątek, spotykamy się na warszawskich Bielanach, gdzie w wiosennej atmosferze, przez około 10 godzin, wraz z aparatami będziemy zwiedzać rozległy teren Huty ArcelorMittal Warszawa.

W 2023 roku zorganizowaliśmy dwa spacery fotograficzne na terenie ArcelorMittal Warszawa. Były one wówczas podzielone na dwa tematy, kolej hutniczą oraz sam proces wytwarzania stali. W tym roku powracamy w nowej formie. Wydarzenie Wiosenny Klimat Hutniczego Świata w ramach jednego fotospaceru poruszy zarówno tematykę kolei, jak i wytwarzania stali.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Sprzedaż biletów startuje 8 marca 2024 r. o godzinie 21:00.

Przy zakupie biletu, zachęcamy do wyrażenia dobrowolnej zgody na kontakt marketingowy.

Pozwoli to nam na bezpośrednie wysłanie dodatkowych informacji jak np. miejsca zbiórki, dodatkowe skomunikowania czy informacje o naszych kolejnych Technicznych Podróżach.

Miejsce zbiórki i harmonogram

Początek zwiedzania zaplanowaliśmy około godziny 7:00. Zbiórka przy wejściu do biura Huty przy ul. Jana Kasprowicza 132, o godzinie 6:45. Przed rozpoczęciem zwiedzania odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Naszą wycieczkę planujemy zakończyć w okolicach godziny 17:00, dzięki czemu zapewnimy Wam 10 godzin zwiedzania w spokojnym tempie sprzyjającym fotografowaniu.

Na terenie zakładu zobaczymy część kolejową huty ArcelorMittal Warszawa. Zajrzymy do lokomotywowni, gdzie zobaczymy jej techniczne wyposażenie. Będziemy mogli zajrzeć do środka lokomotyw oraz sfotografować je w ich naturalnym środowisku na terenie huty, włączając w to stalownie i ArcelorMittal Recykling, czyli punkt przeładunku posortowanego złomu na wagony. Ponadto, obiektywom naszych uczestników zapewnimy możliwość sfotografowania procesu ciągłego odlewania stali oraz walcowania.

Na miejscu każdy z uczestników otrzyma niezbędne środki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary ochronne, słuchawki). Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do założenia długich spodni, zakrywających kostkę oraz wygodnego, stabilnego obuwia, na grubej podeszwie sięgającego ponad kostkę.
Osoby ubrane niezgodnie z powyższymi zasadami nie zostaną dopuszczone do zwiedzania.

Skomunikowanie

Huta ArcelorMittal Warszawa jest zlokalizowana tuż przy stacji metra Młociny. Polecamy dojazd pociągami metra linii M1, tramwajami linii 2, 6, 76, 33 oraz autobusami linii 103, 184, 409 i 511.

Rezerwacja i płatności

Ceny biletów kształtują się następująco:

 • Bilet normalny 299,00 zł z VAT;

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy wyłącznie przez portal GoOut. Potwierdzeniem zgłoszenia na wydarzenie i wpłaty składki będzie bilet z kodem QR wygenerowany przez portal (wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym).

W losowych przypadkach, niezależnych od organizatora – zastrzegamy sobie prawo do odwołania wydarzeń, tylko wtedy będziemy zwracali środki uczestnikom.

Najważniejsze zapisy Ogólnych Warunków Umowy

Minimalny wiek uczestnika niniejszej imprezy to ukończone 16 lat.

Najważniejsze punkty Ogólnych Warunków Umowy (OWU) znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z treścią całego dokumentu OWU.

 1. W Imprezie płatnej mogą brać udział tylko Uczestnicy, którzy zaakceptowali niniejsze OWU oraz:
  1. dokonali zakupu odpowiedniego biletu (uwzględniając uprawnienia do zniżek) za pośrednictwem Platformy Sprzedaży, lub
  2. zawarli Umowę z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail i dokonali płatności przelewem na konto Organizatora.
 2. Zamawiający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny Imprezy za wszystkich Uczestników wymienionych w Umowie. Jest także odpowiedzialny za informowanie zgłoszonych Uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących Imprezy. Zamawiający podpisujący Umowę musi być Osobą Pełnoletnią. Zawarcie Umowy na rzecz Osoby Nieletniej wymaga pisemnej zgody jej rodziców lub prawnych opiekunów, której kopia musi zostać dostarczona do Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, w ubiorze niezgodnym z wymaganiami Gospodarza oraz bez wyposażenia BHP (informacje o ubiorze każdorazowo są przekazywane w opisie danej Imprezy) nie będą dopuszczone do udziału w Imprezie, a opłata za udział w Imprezie, nie zostanie im zwrócona.
 4. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Uczestników, w trakcie Imprezy, osoby spożywające alkohol, zażywające środki odurzające oraz nieprzestrzegające zasad BHP, będą każdorazowo wydalane z Imprezy w trybie natychmiastowym, bez względu na aktualną lokalizację, a także bez możliwości ubiegania się o zwrot wszystkich poniesionych kosztów.
 5. W trakcie Imprez przedstawiciele Organizatora mogą rejestrować dźwięk, wykonywać zdjęcia i filmy służące do ilustrowania relacji z Imprez, kampanii promocyjnych Organizatora, Gospodarza i podmiotów współpracujących. Udział w Imprezie oznacza zgodę na publikację wizerunku Uczestnika na stronach Organizatora, Gospodarza i podmiotów współpracujących, w materiałach reklamowych, prasowych, artykułach naukowych i wszelkich innych materiałach, promujących wiedzę o Zrobotyzowanych i popularyzujących wiedzę o technice, kolei oraz w innych środkach masowego przekazu, administrowanych przez Organizatora (np. Facebook).
 6. Podczas Imprez należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez Gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP:
  1. bezwzględnie stosować się do poleceń Gospodarza, wydawanych w trakcie trwania Imprez,
  2. zachowywać porządek i spokój,
  3. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
  4. do Imprezy przystępować wyłącznie w wymaganym przez Organizatora ubiorze,
  5. poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach i w dozwolonych miejscach;
  6. zachować szczególną ostrożność (uważać na nierówne podłoża, otwory technologiczne w podłożu, niskie stropy oraz wystające z nich elementy),
  7. nie wychylać się poza skrajnię i za ogrodzenia,
  8. pod żadnym pozorem nie zbliżać się do urządzeń szczególnie niebezpiecznych (np. transformatory, piece hutnicze, maszyny w trakcie pracy),
  9. nie spożywać posiłków w trakcie Imprezy, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  10. nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających w trakcie Imprezy,
  11. nie palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, nie używać systemów podgrzewania tytoniu w trakcie Imprezy, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu Uczestników powstałe w trakcie Imprezy. Odwiedzane obiekty, jak np. zakłady przemysłowe, wydobywcze oraz przejazdy specjalne, charakteryzują się podwyższonym stopniem zagrożenia, dlatego każdy Uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP oraz mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne, a także innych Uczestników.
 8. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika przepisów porządkowych lub OWU Imprezy skutkujących wezwaniem stosownych organów porządkowych, Organizator zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z Imprezy na jego koszt, bez obowiązku zwrotu kosztów niewykorzystanych świadczeń Imprezy.

Zgłaszając się na wydarzenie, akceptujesz Ogólne Warunki Umowy wraz z polityką przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do OWU.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatorów mailowo: hello@zrobotyzowani.com.pl lub telefonicznie: +48 792 755 838